Gün ışığı 36 Takipçi | 0 Takip

Spor ile Beslenme arasındaki ilişki

2008-04-02 15:09:00

Beden eğitimi

 

 

Besin, vücudun bütün bir hayat boyunca harcadığı yakıttır. Beslenme ise;

büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besin kaynaklarının

kullanılması şeklinde tanımlanabilir (Günay 1998). Beslenme, insanın temel

ihtiyaçlarından birini oluşturduğu gibi sağlığını da etkileyen en önemli etkenlerin

başında gelmektedir. Yeterli ve dengeli beslenme; insanların büyümesi,

gelişmesi, varlıklarını sürdürebilmesi ve faaliyetlerini en iyi şekilde yapabilmeleri

için gerekli besin çeşitlerini, en uygun miktarlarda, besin değerlerini yitirmeden,

*

 

Yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel olarak aktif bir yaşam sürdürmek

insan sağlığı ve verimliliğinin en önemli iki temel unsurunu oluşturmaktadır. Baş

döndürücü bir hızla gelişen bilim ve teknoloji bir yandan insanları az fiziksel

hareketli bir yaşama ve yalnış beslenme alışkanlıklarına iterken diğer yandan

sağlıklı olmanın da ötesinde dinamizm talep etmektedir. İnsanın çeşitli

güdülerini karşılamasının yanı sıra çok yönlü yararları nedeniyle, ilk çağlardan

günümüze güncelliğini yitirmeyen sporun, bu talebi karşılamada en uygun

formül olduğu tartışma götürmez bir gerçektir . Çoğunlukla çeşitli

sebeplerden dolayı yemeğe zaman ayırmamakta ve doğru bir şekilde beslenme

işi yapılmamaktadır . Spor tarihi incelendiğinde, insanların çağlar

boyu avantaj sağlamak amacıyla, kendilerini daha güçlü, daha hızlı yapacağına ve

dayanıklılıklarına geliştireceklerine inandıkları bazı yiyecekleri kullandıkları

görülmektedir  Spor bilimlerinin önemli birimlerinden biri

olarak kabul edilen beslenme, sporcunun hem genel sağlığını hem de sportif

performansını etkilediğinden üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur

 

Beslenme ile enerji dengesinin iyi kullanılması sonucu, spor hedefine ulaşır. Beslenmenin iyi

yürütülmediği her çeşit spor kişide kısa sürede zararını gösterir, ondan beklenen

elde edilemez. Yani, artık sporda beslenme, bir ayrı bilim olmuştur ve her

sporcunun ilgisini çekmektedir. Sporda performansı arttırmak amacıyla besinler

arasındaki ilişkiler incelenmeye ve son yıllarda yürütülen bilimsel çalışmalarda

güvenilir sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır (Üstdal ve Köker 1991). Yapılan

egzersize uygun enerji alımı, enerjinin besin öğelerine dağılımındaki denge,

karbonhidrat tüketimi, egzersiz öncesi ve sonrası besin seçimi, yeterli sıvı alımı

beslenme açısından performansı belirleyen faktörler olmaktadır. Buna karşın

yapılan araştırmalar birçok ülke sporcularının önerilenden uzak, yetersiz ve

dengesiz beslenme programı izlediklerini göstermektedir

 

14352
0
0
Yorum Yaz