Gün ışığı 36 Takipçi | 0 Takip

Bölünme Kuralları, matematikte sayıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

2008-02-21 14:18:00

Bölünme Kuralları, matematikte sayıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallarıdır.

1'e bölünme kuralı
Her sayı bölünür


2'ye bölünme kuralı
Son rakamı çift sayı ise bölünür


3'e bölünme kuralı
Rakamların sayı değerleri toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür


4'e bölünme kuralı
Son iki basamağının( birler ve onlar basamağı) oluşturduğu sayı 4'e bölünebilmelidir


5'e bölünme kuralı

Son rakamı 0 veya 5 ise bölünür


6'ya bölünme kuralı

Sayı hem 2'ye hem 3'e kalansız bölünebiliyorsa 6'ya da bölünür.


7'ye bölünme kuralı

sayı abc şekinde ise sayının üstüne 312 yazılır sayı ile çarp sayı 7 nin katı ise tam bölünür


8'e bölünme kuralı

Son üç basamağının oluşturduğu sayı sekize bölünebilmelidir


9'a bölünme kuralı

Rakamların sayı değerleri toplamı toplamı 9 veya dokuzun katlarıysa bölünür.


10'a bölünme kuralı

Son rakamı 0 ise bölünür


11'e bölünme kuralı

Bir sayının 11 ile tam olarak bölünebilmesi için, sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla +, -, +, -, ... işaretleri yazılır, artılı gruplar kendi arasında ve eksili gruplar kendi arasında toplanır, genel toplamın da 0, 11 veya 11 e bölümünde kalanı 0 olan bir sayı ise 11'e tam bölünür.


13'e bölünme kuralı

Sayıyı X=10a+b şeklinde yazdığımızda a+4b sayısı 13'e kalansız bölünüyorsa bölünür.


17'ye bölünme kuralı

Sayıyı X=10a+b şeklinde yazdığımızda a-5b sayısı 17'ye kalansız bölünürse bölünür.


19'a bölünme kuralı

Sayıyı X=10a+b şeklinde yazdığımızda a+2b sayısı 19'a kalansız bölünürsa bölünebilir.


25'e bölünme kuralı

Son iki rakamı 25, 50, 75, veya 00 olmalıdır.


111

Bu sayılar dışındaki sayılara bölünebilme kuralları; bir sayı, bölüneceği sayının asal çarpanlarına kalansız bölünebiliyorsa o sayıya kalansız bölünür.

"http://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6l%C3%BCnebilme_kurallar%C4%B1"'dan alındı

 

 

1014
0
0
Yorum Yaz